Vestkyst Bygg AS ønsker å komme i kontakt med tomteeiere for eventuelt samarbeid om utvikling av tomteland.  

Har du eiendom som kan egne seg som et fremtidig byggeområde, kontakt oss. 

Telefon 908 10000 eller post@vestkystbygg.no

Typer områder som er av interesse:

  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde. 
  • Uregulert.
  • Regulert områder som ikke er bygd ut.
  • Fremtidige områder som ligger i kommuneplanen
  • Boligtomter som kan deles.